diumenge, 4 d’octubre de 2009

LA CERÀMICA QUE ES "COU" TERRÀNIAUNA MIRADA A MONTBLANC- Algunes de les meves alumnes i jo mateixa ens em acostat a fer una mirada a la ceràmica que es "COU" avui.

TERRÀNIA, ofereix com cada any grates demostracions de qualitat i innovacions.

La ceràmica de França , d'Alemanya o Anglaterra,dona a la mirada descobertes de gran qualitat, procediments de treball jugant amb el perfeccionament de la forma i el culo, deixant entraveurà un domini espectacular del foc.

Amb la gent de casa passa que es ceràmica que trobàs a quasi totes les firàs, catàlegs o botiges del país, algunes novetats, pocas... Meva culpa per seguirles de massa aprop.

He sortit de Montblanc,amb la sensació de una fira força atractiva. Espero que també doni bons resultats comercials.