dissabte, 11 d’abril de 2009

FORNS DE TERRISSA ROMANS, I dC.A Santa Perpètua tenim una vil-la d´ocupació romana, la del Camp d´en Ventura de l´Oller: aquesta és típicament industrial ja que va aparèixe amb uns porxos on es fabricaven les àmfores, tres habitacions i un passadís, a més de les trinxeres de robatori per protegir la vil-la.També hi ha una sèrie de FORNS DE TERRISSA ROMANS, dos d´ells de gras dimensions, un es pot visitar ja que està en un bon estat de conservació i figura com a MUNUMENT ARQUEOLÒGIC.

Ès de planta rectangular, està excavat en bona part en el substrat d´argiles, el seu praefurnium té una longitud de 2,3 metres i la cambra de foc té 6 metres de longitud per 3,2 metres d´amplada i connsta de sis arcades fetes de maons. La graella té set rengleres d´orificis per on circulava l´aire calen necessari per la cocció de les peces a una temperatura no inferior als 750º.

En el forn es van produir teules, àmfores per contenir vi (tipus Pascual 1 i Dressel 2-4), gran gerres d´emmagatzematge (dolia),etc.
Per a lafabricació de la ceràmica calia l´aportació constan d´aigua. És per això que a prop de la vil-la romana es va construir un safareig, un dipòsit d´aigua per poder amassar les argiles que s´utilitzaven en la fabricaciò. Creim que l´aigua podia venir d´una font natural propera, des de la qual van construir un aqüeducte, és a dir, un sistema de túnels, canals, en el nostre cas concret, de ponts que portessin l´aigua fins al dipòsit.De l´aqüeducte, només en resten els fonaments, que podrien ser de l´època romana. la resta és una reconstrucció posterior.

En el jaciment de Can Banús, també es va localitzar un forn de grans dimensions en l´obertura del nou traçat de la carretera de Caldes. La troballa d´un altre forn també a les proximitats de ls riera de Caldes,, fa pensar que la riera era l´eix vertebrador en la producció de TERRISSA, ja que al poble de Caldes s´han localitzat diversos forns també a prop de la mateixa riera.

DEL GRUP PRO-ARQUEOLOGIA