dijous, 25 de juny de 2009

Dos del Vallès a Paris

Del 2 al 5 de Juliol es celebren les journées de la céramique à Paris a la Plaça St. Súlpice.
Aquest any en Jacint Comelles de Terrassa i la Maria Bosch de Sabadell hi participen amb un doble stand compartit conjuntament amb més de 100 ceramistes d'arreu d'Europa.